Artego

Obnavljanje istrošenih valjaka

Obnavljanje istrošenih valjaka

S.C. ARTEGO S.A. obnavlja istrošene valjke, koristeći različite materijale dizajnirane da izdrže u različitim radnim sredinama:
» za prehrambenu industriju;
» otporne na ulja i masti;
» otporne na visoke temperature;
» pod teškim uslovima blata.
Obnavljanje počinje uklanjanjem istrošenog gumenog sloja sa strugom i vulkanizacijom na vruće novog gumenog sloja. Debljina gumenog sloja je između 10 i 25 mm.

Tehničke karakteristike potrošnog sloja su sledeće:
» otpornost na kidanje, minimum 140 kgf/cm2 ;
» izduženje pri kidanju, minimum 400% ;
» čvrstina, 60 ± 5 stepena Shore A;
» otpornost na abrazije, maksimum 250mm3 ;

Prijanjanje između gume i metala je od min. 15kgf/cm.

Za obnavljanje radnih valjaka i slobodnih valjaka uzeće se u obzir povezivanje ploča sa smerom rotacije valjaka. U slučaju valjaka korištenim u podzemnim sredinama, koristi se antistatičko i nezapaljivo gume i koje ispunjava sve uslove predviđene standardima bezbednosti rudarstva.

Obnavljamo valjke sa sledećim dimenzijama:
» 245…1600 mm dijametar;
» 600…6000 mm dužina.

tusrb