Artego

Koritaste transportne trake ARTE-PIPEBELT

Koritaste transportne trake ARTE-PIPEBELT

ARTEPIPEBELT traka, na tovarnom prostoru se savija isto kao standardne trake. Nakon utovara, specijalni valjci oblikuju traku u  cev sa bočnim ivicama koje se preklapaju. Transportovani materijal je potpuno izolovan u cevi. Valjci položeni šestougaono drže traku zatvoren duž trase.  Pred kraj transporta traka se otvara u standardnu savijenu traku, podržana od tri valjka i prelazi  poslednji deo puta ispravljena da bi istovarila materijal . U povratku, traka se ponovo zatvara u obliku cevi, sa ivicama koje se preklapaju. 
ARTEPIPEBELT traka je dostupna u širokom spektru osobina bočnim strana: Y za opšte upotrebe, W za veoma abrazione materijale, G za transport masnih materijala, otpornost na visoke temperature za  radne sredine visokih temperatura i otporne na vatru. Na zahtev možemo ponuditi i druge osobine bočnih strana.

pipa

Za više informacija, kontaktirajte nas na export@artego.ro.