Play Video

ARTEGO je lokalni lider u tržištu transportnih traka i jedan od najvećih proizvođača tehničke gumene robe sa sveta. Kompanija S.C.ARTEGO S.A. ima tradiciju od preko 40 godina u oblast gumenih proizvoda, i osnivana je 1973. godine na severnoj industrijskoj platformi grada Tirgu-Jiu. Artego je 75% u vlasništvu zaposlenih, preostalih 25% je u vlasništvu ostalih akcionara.

40 godina

iskustvo

rumunski

kapital

inovativna

oprema

Tehničke gumene

  • transportne trake s tekstilnim ulošcima opšte namene, sve veličine;
  • transportne trake s tekstilnim ulošcima za podzemne prostore, eksplozivne sredine;
  • transportne trake s tekstilnim ulošcima za podzemne prostore, otporne na vatru;
  • transportne trake s tekstilnim ulošcima otporne na toplotu, korištene u industriji cementa i čelika;
  • transportne trake s tekstilnim ulošcima za prehrambenu industriju;
  • transportne trake s tekstilnim ulošcima otporne na mineralna ulja;
  • transportne trake s tekstilnim ulošcima za poljoprivredu;
  • transportne trake s tekstilnim ulošcima model aramid (u obliku saća);
  • transportne trake s metalnim ulošcima opšte namene, sve veličine;
  • transportne trake s metalnim ulošcima otporne na vatru, korištene u industriji eksploatacije uglja, i crnih i obojenih ruda.

Naša kompanija kotira na Bukureštanskoj berzi

Galerija fotografija